Treći hrvatski oplemenjivački i sjemenarski kongres
Split, 27 - 30. svibnja 2008

 
 

 

Program

Srijeda, 28. svibnja 2008

9:00

Svečano otvaranje

 

Pozdravna riječ pokrovitelja - Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralno razvoja

 

Pozdravna riječ domaćina - Slavko Perica

 

Pozdravna riječ predsjenika HOSRD-a - Ivan Kolak

   
 

Moderatori: Ivan Kolak, Slavko Perica, Ivica Kovačević

10:00

Miljenko Rakić, Andreja Martonja-Hitrec, Stanko Volenik, Ljubica Jukić

 

Prilagodba hrvatskog zakonodavstva EU zakonodavstvu na području sjemenarstva i rasadničarstva

10:15

Vlado Guberac, Georg Drezner, Sonja Marić, Dario Novoselović

 

Utjecaj genotipa ozime pšenice na prinos zrna

10:30

Milutin Bede

 

Agrigenetics - oplemenjivanje i sjemenarstvo

10:45

Krešimir Dvojković, Zlatko Šatović, Georg Drezner, Daryl J. Somers

 

Primjena mikrosatelitnih biljega u oplemenjivanju i sjemenarstvu pšenice

11:00

Ivo Jurić, Mato Drenjančević, Alka Turalija, Ivan Kelava

 

Utjecaj obrade tla , kultivara i gnojidbe dušikom na prinos pšenice

11:15

Vlado Guberac, Alojzije Lalić, Josip Kovačević, Sonja Marić

 

Utjecaj genotipa i gustoće sjetve na komponente prinosa i prinos ozimog ječma

11: 30

Odmor

   
 

Moderatori: Vlado Guberac, Milutin Bede, Josip Kovačević

12:00

Aloiz Lalić, Josip Kovačević, Ivan Abidžić

 

Novi trendovi u oplemenjivanju i sjemenarstvu OS ječmova

12:15

Ivan Brkić, Domagoj Šimić, Antun Jambrović, Zvonimir Zdunić, Tatjana Ledenčan, Josip Brkić, Andrija Brkić

 

Genetsko podrijetlo oplemenjivačkih populacija kukuruza na Poljoprivrednom institutu Osijek

12:30

Hrvoje Šarčević

 

Rekurentna selekcija kukuruza

12:45

Ivan Kolak, Zlatko Šatović, Klaudija Carović-Stanko, Martina Grdiša

 

Proizvodnja sjemena i sadnog materijala u R. Hrvatskoj

13:00

Goran Lastavica

 

Suvremena proizvodnja sjemena u Meretine d.o.o. Županja

13:15

Gordana Miceska

 

Productional characters of dihaploid lines of oriental tobacco obtained in vitro

13:30

Miroslav Dimitrieski

 

Monohybrid recessive inheritance of the length of growing period in some oriental tobacco varieties

13:45

Ivica Liović, Marijan Bilandžić, Miroslav Krizmanić, Anto Mijić, Ruža Popović, Ilonka Ivanišić, Branimir Šimić

 

Učinak desikacije na kakvoću sjemena suncokreta

14:00

Milan Pospišil, Ana Pospišil, Zvonko Mustapić

 

Agronomska svojstva hibrida uljane repice u agroekološkim uvjetima sjeverozapadne Hrvatske

   
 

Voditelj: Frane Strikić

17:00

Obilazak Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša

Četvrtak, 29. svibnja 2008

 

Moderatori: Zvonimir Štafa, Smiljana Goreta, Dean Ban

9:00

Josip Leto, Mladen Knežević, Krešimir Bošnjak, Marina Vranić, Goran Perčulija, Ivana Matić, Hrvoje Kutnjak

 

Urod i kakvoća kultivara trava i lucerne u brdsko-planinskom području

9:15

Zvonimir Štafa, Darko Uher

 

Osobine i produktivnost novopriznatog kultivara ozimog krmnog graška "Maksimirski rani" u smjesi s pšenicom

9:30

Dean Ban; Dejana Dujmović

 

Sortiment rajčice za svježu potrošnju na sjeverno jadranskim otocima

9:45

Kristina Batelja, Smiljana Goreta, Zdravko Matotan, Katja Žanić, Vedrana Franić

 

Fenotipska karakterizacija populacija raštike (Brassica oleracea L. var. acephala) mediteranskog priobalja

10:00

Nevija Longo, Blanka Sinčić Pulić

 

Suvremena proizvodnja sadnica povrća, cvijeća, maslina i dendrološkog materijala u Rasadniku Longo, Rovinj

10:15

Ivan Kolak, Zlatko Šatović, Klaudija Carović-Stanko, Martina Grdiša

 

Proizvodnja ljekovitog, aromatičnog i medonosnog bilja u R. Hrvatskoj

10:30

Marija Jug-Dujaković, Zlatko Šatović, Zlatko Liber

 

Kolekcijski nasad mirisave kadulje (Salvia officinalis L.)

10:45

Martina Grdiša, Klaudija Carović-Stanko, Ivan Kolak, Zlatko Šatović

 

Mogućnosti uvođenja dalmatinskog buhača (Tanacetum cinerariifolium /Trev./ Schultz Bip.) u poljoprivrednu proizvodnju

   
 

Voditelj: Frane Strikić

12:00

Stručna ekskurzija: Posjeta rasadniku 'Bjeliš d.o.o.', Opuzen i rasadniku 'Prud', Metković

Petak, 30. svibnja 2008

 

Moderatori: Frane Strikić, Zlatko Čmelik, Anđelko Horvat

9:00

Branka Javornik

 

Genomika u oplemenjivanju hmelja

9:15

Frane Strikić, Josip Gugić, Slavko Perica, Zlatko Čmelik, Ljubica Jukić

 

Razvitak maslinarskog rasadničarstva u RH

9:30

Đani Benčić

 

Utjecaj podloge na kemijski sastav maslinova ulja

9:45

Frane Strikić, Mira Radunić, Zlatko Šatović, Zlatko Čmelik

 

Oplemenjivanje masline za otpornost na hladnoću

10:00

Mario Bjeliš

 

Nazočnost i proširenost virusa na autohtonim sortama masline u Hrvatskoj

10:15

Tomislav Horvat, Silvija Kovačić, Jelena Ugarković, Jasmina Družić, Zlatko Čmelik

 

Osobine rasta i rodnosti nekih sorata trešnje u Međimurju

10:30

Krunoslav Dugalić, Boris Puškar, Marija Viljevac, Ines Piližota, Aleš Vokurka, Vesna Kajić, Zorica Jurković, Ivan Pejić

 

Identifikacija, selekcija i razmnožavanje Oblačinske višnje

10:45

Jakša Rošin, Katarina Hančević, Mira Radunić

 

Predosnovni matični nasad agruma

11:00

Odmor

   
 

Moderatori: Đordano Peršurić, Tomislav Ćosić, Irena Budić-Leto

11:30

Tomislav Ćosić, Ivica Kovačević, Tomislav Karažija

 

Utjecaj gnojidbe na urod jabuka golden delicius

11:45

Zoran Šindrak, Dubravka Dujmović Purgar, Boris Duralija, Sandra Voća

 

Bioraznolikost samoniklog jagodastog voća i mogućnosti u oplemenjivanju

12:00

Slavko Korda

 

Rasadničarstvo u neretljanskoj dolini

12:15

Anđelko Horvat

 

Proizvodnja sadnog materijala u Međimurju

12:30

Katarina Hančević, Silvija Černi, Jakša Rošin, Dijana Škorić

 

Usporedba triju metoda za detekciju virusa tristeza u uzorcima mandarina

12:45

Đordano Peršurić, Marijan Bubola, Anita Silvana Ilak Peršurić

 

Očuvanje i gospodarska valorizacija starih sorata vinove loze u Istri

13:00

Bernard Kozina

 

Autohtoni kultivari vinove loze u melioriranom kršu primorske Hrvatske

13:15

Goran Zdunić, Irena Budić-Leto, Iva Tomić-Potrebuješ, Ivan Protega, Ivan Pezo

 

Identifikacija i valorizacija autohtonih sorata vinove loze na otoku Šolti

13:30

Jure Beljo, Marijo Leko, Ana Sabljo, Aasmund Asdal

 

Identifikacija, prikupljanje i čuvanje autohtonih genetskih materijala vinove loze u Hercegovini

   
 

Voditelj: Frane Strikić

16:00

Stručna ekskurzija: Posjeta loznom rasadnika 'Hrvaština d.o.o.', Sinj

   

20:00

Svečana večera

Subota, 31 svibnja 2008

 

Moderatori: Slavko Perica, Ivan Kolak, Đordano Peršurić, Josip Kovačević

10:00

Okrugli stol: Stanje, problemi i smjernice razvitka hrvatskog sjemenarstva i rasadničarstva